Stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris: Deborah de Haan-Koster, Louise Veenema-van der Loo en Marianne van Veen.  Zij zetten zich op basis van non-profit in voor deze stichting.

Verbetering

Het doel van de stichting is de verbetering van de visstand en de visserij door het vergroten van het bestand  d.w.z. de biomassa aan aal. Door middel van het genereren van gelden onder particulieren en bedrijven zal jaarlijks glasaal (en evt. pootaal) worden uitgezet in afgesloten polders in Noord-Holland.

Om de beroepsbinnenvissers te ondersteunen in Noord-Holland kunt u bijdragen aan een verbetering van de biodiversiteit in de wateren in Noord-Holland én om ervoor te zorgen dat de cyclus van de aal (glasaal-rode aal-schieraal-glasaal) in stand gehouden kan worden.

Visstand & Visserij

Door het vergroten van het bestand en daarmee de biomassa van de aal volgt een verbetering van de visstand door een evenwichtigere opbouw van de visstand. Door allerlei omstandigheden is de aal op de Cites II(B) lijst terecht gekomen. Dat houdt in dat er regels zijn opgesteld om de soort te beschermen, met name door de export van aal naar landen buiten Europa te verbieden. De stichting draagt bij aan het vergroten van het bestand in Europa, meer specifiek Nederland, nog specifieker in Noord-Holland. Dit initiatief draagt positief bij aan de Aalverordening opgesteld door de Europese Unie in 2007 en nader uitgewerkt in het nationale Aalherstelplan opgesteld in 2008 door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin is opgenomen dat de beroepsvisserij een gesloten tijd heeft ten aanzien van de aalvisserij van drie maanden. Juist door het zelf verantwoord uitzetten van glasaal dragen wij als stichting bij aan een vergroting van het bestand en daarmee de biomassa van de aal.

Biodiversiteit

Door het bevorderen van een evenwichtigere visstand neemt ook de biodiversiteit in de wateren in Noord-Holland toe. Door het verkrijgen van een evenwichtige opbouw van het visbestand kunnen ook de generaties na ons nog tot in lengte van dagen genieten van een mooi en gezond visbestand!

Iets waar wij met zijn allen verantwoordelijk voor zijn en wij als stichting positief aan willen bijdragen.

Noord
Holland

Vooralsnog beperken wij het uitvoeringsgebied tot de wateren boven het Noordzeekanaal.

Klik hier voor ons beleidsplan voor de komende tijd: