Projecten Glasaal:

Uitzet 2024:

Per 04-01-2024 is de uitzet van 55 kg glasaal voor het jaar 2024 al gerealiseerd. Dat komt neer op circa 140.000 stuks. Wij danken onze donateurs van het afgelopen jaar, maar ook zeker de aangesloten beroepsbinnenvissers voor hun inzet qua logistiek om de uitzet te realiseren.

Klik op de onderstaande twee links voor een video van de uitzet:

svvbnh nl20241 (youtube.com)

svvbnh nl2024 (youtube.com)

Klik hier voor de jaarlijkse nieuwsbrief inclusief de financiële verantwoording:

Uitzet 2023:

En ook per 31-01-2023 is met de gelden uit 2022 van deze Stichting de uitzet van glasaal in Noord-Holland weer een feit!. Maar liefst 56 kg glasaal is mede dankzij u aangeschaft en zo snel mogelijk na ontvangst weer in de vrije natuur in Noord-Holland uitgezet. Wederom dankzij de (kosteloze) inspanning van onze beroepsbinnenvissers, Niels de Haan en Arnold Werkhoven voor de logistiek. Bedankt mannen!

De 56 kg glasaal vertegenwoordigen ongeveer 160.000 stuks aan glasaaltjes!. Deze zorgen nu dat de biodiversiteit in de Noord-Hollandse wateren evenwichtiger wordt simpel en alleen door hun aanwezigheid en het voedsel waar zij van leven.

Uitzet 2022:

Per 05-02-2022 is Noord-Holland weer vele glasalen rijker.

Er is 41 kilogram voor een bedrag van € 12.500,00 ongesubsidieerd uitgezet door de Stichting Verbetering Visstand & Visserij Biodiversiteit Noord Holland in samenwerking met 2 beroepsbinnenvissers,  Niels de Haan en Arnold Werkhoven. Van dit bedrag is 90 % afkomstig van beide beroepsbinnenvissers.

De Stichting heeft met de ingelegde gelden uit 2021 van de twee beroepsbinnenvissers aangevuld met de donaties uit 2021 van de donateurs van de Stichting ruim 130.000 stuks glasaal aan kunnen schaffen. Deze zijn vrijdag 04-02-2022 in het wild gevangen in Frankrijk, vervolgens op transport gezet naar Nederland en binnen 24 uur weer in het wild uitgezet.

Dit zorgt ervoor dat in de wateren van de beroepsbinnenvissers de visstand, de visserij én de biodiversiteit bevorderd worden. Het uitzetten van glasaal draagt bovendien bij aan de instandhouding van de cyclus van de aal. Van de 100% uitzet wordt een percentage van circa 20% gevangen door de beroepsbinnenvissers. De overige 80% zorgt derhalve voor een bijdrage aan het in stand houden van de aal. 

Glasaaluitzet per 05-02-2022

Overige links naar persberichten over deze uitzet van glasaal:

https://www.rodi.nl/reader/34280#p=4

‘Het is traditie mee te helpen palingstand in Wieringermeer gezond te houden’ (rodi.nl)