Project Glasaal:

Per 05-02-2022 is Noord-Holland weer vele glasalen rijker.

Er is 41 kilogram voor een bedrag van € 12.500,00 ongesubsidieerd uitgezet door de Stichting Verbetering Visstand & Visserij Biodiversiteit Noord Holland in samenwerking met 2 beroepsbinnenvissers,  Niels de Haan en Arnold Werkhoven. Van dit bedrag is 90 % afkomstig van beide beroepsbinnenvissers.

De Stichting heeft met de ingelegde gelden van de twee beroepsbinnenvissers aangevuld met de donaties van de donateurs van de Stichting ruim 130.000 stuks glasaal aan kunnen schaffen. Deze zijn vrijdag 04-02-2022 in het wild gevangen in Frankrijk, vervolgens op transport gezet naar Nederland en binnen 24 uur weer in het wild uitgezet.

Dit zorgt ervoor dat in de wateren van de beroepsbinnenvissers de visstand, de visserij én de biodiversiteit bevorderd worden. Het uitzetten van glasaal draagt bovendien bij aan de instandhouding van de cyclus van de aal. Van de 100% uitzet wordt een percentage van circa 20% gevangen door de beroepsbinnenvissers. De overige 80% zorgt derhalve voor een bijdrage aan het in stand houden van de aal. 

Glasaaluitzet per 05-02-2022

Overige links naar persberichten over deze uitzet van glasaal:

https://www.rodi.nl/reader/34280#p=4

‘Het is traditie mee te helpen palingstand in Wieringermeer gezond te houden’ (rodi.nl)