Steun de Stichting en maak een donatie over op ons rekeningnummer NL96RABO 036 86 36 836 ten name van de Stichting Verbetering Visstand& Visserij, Biodiversiteit Noord-Holland.

De bestuurders van de stichting werken op basis van non-profit zodat uw donatie voor 100% wordt gebruikt voor het bevorderen van de biodiversiteit.

Iedere beurs is anders en uiteraard wordt elke donatie enorm gewaardeerd.

Als u echter als consument elk jaar een bedrag van € 15,00 en als bedrijf een bedrag van € 150,00 overmaakt én uw contactgegevens achterlaat ontvangt u elk jaar onze nieuwsbrief met nieuws omtrent de uitzet en de voortgang van de stichting. Uiteraard leggen wij in deze nieuwsbrief verantwoording af over hoe de gelden zijn besteed, hoeveel glasaal er is uitgezet en kunt u wellicht bij de uitzet zelf aanwezig zijn.

Elk voorjaar willen wij met behulp van uw donaties honderdduizenden glasalen uitzetten aangevuld met gelden uit de beroepsvisserij! Alvast heel erg bedankt voor uw donatie!

Onze eerste uitzet van 41 kilogram heeft per 05-02-2022 plaatsgevonden.

Onze tweede uitzet van 56 kilogram heeft per 31-01-2023 plaatsgevonden.